20.02.2018 (SZCZECIN) WIOSNA WOLNYCH POLAKÓW

Zapraszamy na prelekcję dr. Roberta Kościelnego „Wiosna Wolnych Polaków”, która odbędzie się 20.02.2018 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Studiu S-1 Radia Szczecin Al. Wojska Polskiego 73 (wejście od ul. Niedziałkowskiego). W dyskusji wezmą udział Piotr Semka oraz dr Artur Kubaj.

Robert Kościelny jest historykiem i mieszka w Szczecinie. Autor książek i artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Napisał m.in. „Rzeczpospolitą oskarżanych narodów” (2003), „Przedmurze chrześcijaństwa” (2013) oraz „Dzieje reformacji w Polsce” (2017). 
Dr Robert Kościelny stawia tezę, że wydarzenia w Szczecinie, przynajmniej w fazie wstępnej kształtowania się „Solidarności” strajkowej, miały bardziej dojrzały charakter niż wydarzenia w Trójmieście. Wysuwane pod adresem władz komunistycznych żądania były odważniejsze, mniej spętane świadomością ograniczeń wynikających z opresyjnego charakteru systemu. Organizację strajków cechowała większa sprawność niż na Wybrzeżu, a przywódcy protestu całkowicie panowali nad tym, co dzieje się na terenie strajkujących przedsiębiorstw. Dr Robert Kościelny nawiąże do spraw lokalnych oraz do wydarzeń ogólnokrajowych, których centrum był Gdańsk. 

Komentowanie jest wyłączone