25.01.2018 (Szczecin) SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

RODM w Szczecinie zaprasza 25.01.2018 r. o godz. 17.00 na prelekcje dr. Marka Chabiora pt. „Społeczeństwo informacyjne”.
Prelekcja odbędzie się w budynku PCK przy al. Wojska Polskiego 63 (wejście od strony ul. Piłsudskiego) w Szczecinie, w sali multimedialnej na trzecim piętrze. (W budynku jest winda, którą należy pojechać na IV piętro i zejść piętro niżej). 

Tytułem wstępu, trochę historii. Luka rozwojowa, jaka utworzyła się między krajami Unii Europejskiej, a USA i Japonią przyczyniła się, że na początku lat 90. podjęto działania w celu stworzenia europejskiego modelu społeczeństwa informacyjnego. W 1993 r. Komisja Europejska przedstawiła białą księgę zatytułowaną White paper on Growth, Competitiveness, Employment. Kolejnym ważnym krokiem w drodze do budowy „europejskiego” społeczeństwa informacyjnego był raport specjalnej komisji opublikowany w 1994 r. „Europa i społeczeństwo globalnej informacji”. 
W 1994 r. rozpoczęła się debata na temat wykorzystania i adaptacji w codziennym życiu narzędzi i technik informatycznych, której celem była według jej twórców, aktywizacja i rozwój społeczeństw. 
„Budowa” społeczeństwa informacyjnego rozpoczęła się w USA 30. lat wcześniej.  Prezydent Lyndon Baines Johnson 4 lipca 1966 r. podpisał „Freedom of Information Act” (FOIA), na mocy którego każdy ma prawo dostępu do informacji wytworzonej przez organy federalne. Prezydent Lyndon Johnson podczas podpisywania ustawy podkreślił, że Stany Zjednoczone są krajem otwartego społeczeństwa, którego prawo do wiedzy jest pielęgnowane i strzeżone. W USA do uchwalenia FOIA, doszło w wyniku dziesięcioletniej debaty publicznej różnych form i grup nacisku, w którym znaczną rolę odegrał ruch społeczny związany z ideą otwartego rządu. Postulaty tego ruchu głosiły jawność, rzetelność i przejrzystość działań władzy publicznej. 

Warto zapoznać się z raportem Głównego Urzędu Statystycznego pt.: „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań z lat 2010-2014”. Publikacja zawiera wyniki badań statystycznych dotyczących wybranych aspektów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, m.in. wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych oraz sektora i produktów ICT. Raport znajduje się na stronie: https://archiwum.uke.gov.pl/files/?id_plik=18579

 

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone