26.10.2017 (ŚWINOUJŚCIE) MEC. MICHAŁ LIZAK „NORD STREAM 1 i 2 – PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY BUDOWY”

Zapraszamy w czwartek, 26 października 2017 r. o godz. 18:00 do Świnoujścia (Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, sala 311) na prelekcję mec. Michała Lizaka pt. „NORD STREAM 1 i 2 – PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY BUDOWY”

Wystąpienie mec. Michała Lizaka obejmie między innymi:

Nord Stream 1:

– omówienie przebiegu postępowania administracyjnego, na podstawie którego spółka Nord Stream AG otrzymała pozwolenie na budowę rurociągu,

– analiza uzasadnienia wyroku Sądu Administracyjnego w Hamburgu z dnia 17.12.2015 r. w zakresie braku dopuszczalności wniesienia skargi przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na tle orzecznictwa sądów niemieckich w innych analogicznych sprawach,

– analiza uzasadnienia wyroku Sądu Administracyjnego w Hamburgu z dnia 17.12.2015 r. w zakresie merytorycznych powodów nieuwzględnienia skargi w kontekście ustawodawstwa europejskiego i niemieckiego,

– omówienie porozumienia polsko-niemieckiego z 2011 r. (oświadczenie Kanclerz A. Merkel z dnia 21.06.2011 r. oraz oświadczenie Min. Infrastruktury z dnia 21.10.2011 r.) w kontekście sprawy sądowej w Hamburgu,

– omówienie podstaw prawnych odwołania do Sądu Administracyjnego w Hamburgu,

– analiza dalszych prawnych możliwości w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia przed Sądem Administracyjnym w Hamburgu w dniu 25.09.2017 r.

Nord Stream 2:

– omówienie sytuacji prawnej Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w toczącym się postępowaniu administracyjnym w RFN w sprawie Nord Stream 2,

– omówienie toczącej się procedury ocen oddziaływania na środowisko w ramach konwencji ESPOO.”

Miejsce: Miejski Dom Kultury s. 311, ul. Wojska Polskiego 1/1, Świnoujście

Zapraszamy serdecznie

WSTĘP WOLNY

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W SZCZECINIE

Komentowanie jest wyłączone