28.08.2018 (SZCZECIN) KONSEKWENCJE PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie zaprasza na prelekcję dr. Marka Chabiora nt. Konsekwencje pakietu klimatycznego dla Polski. Prelekcja odbędzie się we wtorek 21.11.2017 r. o godz. 18.00 w sali wykładowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Mickiewicza 69 (budynek naprzeciwko budynku Wydziału – dojazd tramwajem nr 5 i 7, przystanek Karłowicza).  

Celem unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego jest „przeciwdziałanie zmianie klimatu” poprzez działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych. Priorytetem UE  jest, aby gospodarka europejska stała się wysoce energooszczędna i niskoemisyjna. Za cel dalekosiężny postawiono zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do roku 2050 o 80–95% w porównaniu z poziomem z lat 90. 

Bardzo trudne do zrealizowania będą nawet cele na 2030 r. Pakiet Klimatyczny (konkluzje zatwierdzone przez Radę Europejską) obejmują pięć zagadnień i wyznaczają trzy jasne cele:
– redukcję wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do roku 2030, o co najmniej 40% w porównaniu z rokiem 1990;
– co najmniej 27% udział energii ze źródeł odnawialnych w energii zużywanej w UE w 2030r.;
– poprawę efektywności energetycznej o co najmniej 27% do 2030r.
Pakiet porusza także kwestie wewnętrznego rynku energii oraz bezpieczeństwa energetycznego.

W sposób oczywisty taka polityku uderza w najbiedniejsze kraje UE, w tym w Polskę, ponieważ mamy energetykę opartą głównie na węglu. 

Surową ocenę  skutków pakietu klimatycznego przedstawił dr Bolesław Jankowski z „EnergSys”:  Czy rzeczywiście jest tak jak pisze dr Bolesław Jankowski?: „Twarde dane oraz wyniki analiz pokazują, że jest to polityka, która nie daje korzyści dla klimatu, nie stymuluje rozwoju gospodarczego, która wprowadza poważne zakłócenia dla rynku energii i ryzyka do funkcjonowania systemów energetycznych, która promuje drogie i nieefektywne technologie energetyczne przyczyniając się do wzrostu cen i kosztów energii dla odbiorców, osłabiając konkurencyjność przemysłu unijnego. Zamiast tego mamy propagandę przedstawiającą politykę klimatyczną jako panaceum na bolączki klimatu, środowiska i gospodarki unijnej. Przykładem tego rodzaju dezinformacji może być przedstawianie polityki klimatycznej jako narzędzia zdobywania pozycji globalnego lidera w produkcji technologii niskoemisyjnych. Tymczasem dane przedstawione przez KE pokazują, że saldo wymiany zagranicznej UE urządzeniami OZE jest ujemne i wynosi ponad 14 mld €/ rok (na minusie) w latach 2010 – 2012. Oznacza to, że UE jest importerem netto tego rodzaju urządzeń. Trudno więc mówić o pozycji lidera w tej dziedzinie oraz oczekiwanych korzyściach dla gospodarki z tego tytułu.”

24.08.2018 r., Marek Chabior 

Komentowanie jest wyłączone