5-6.12.2017 (SZCZECIN) VIII KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I NARODOWEGO

Zapraszamy 05-06.12.2017 r. (wtorek-środa) na „DNI BEZPIECZEŃSTWA”, które odbędą się na Wydziale Humanistycznym w sali 155, ul. Krakowska 71/79 (dojazd autobusem 61 i 81).

Na „Dni Bezpieczeństwa” zapraszają:
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Politologii i Europeistyki
Zakład Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego
Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Wojskowości Si vis pacem para bellum
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Szczecinie
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie

XII DNI BEZPIECZEŃSTWA IPIE WHUS

VII KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA – Ogólnopolska Konferencja

Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

Bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo jednostki

Pod honorowym patronatem
dr hab. prof. US Urszuli Chęcińskiej, Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

 

PROGRAM KONFERENCJI

05.12.2017

10:00-10:15  OTWARCIE KONFERENCJI (sala 155)

Władze Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Dyrekcja Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Przewodnicząca Koła Naukowego Bezpieczeństwa i Wojskowości Si vis pacem para bellum

10:15-14:00 WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

10:15-11:00 dr Marek CHABIOR  – RODM w Szczecinie – „Społeczeństwo informacyjne w Polsce i Europie”

11:15 – 12:00 Beata UBERNA – „Bezpieczeństwo ekonomiczne – szanse i zagrożenia inwestycyjne”

12:15 – 13:00 kmdr. por. Lucjan MAZUR – SZEF INŻYNIERI MORSKIEJ 8 Flotylla Obrony Wybrzeża – „Oczyszczanie Terenów z Przedmiotów Wybuchowych i Niebezpiecznych”

12:15-13:00 por. mar. Piotr NOWAK – ZASTĘPCA DOWÓDCY Grupa Nurków Minerów 12 Dywizjon Trałowców  –  „EOD – Specjalistyczne pododdziały rozminowania NATO”

13:00-13:15 DYSKUSJA

13:30 – 14:15 dr Szczepan STEMPIŃSKI – „Czego nie wiem o bezpieczeństwie?”

13:30 escape room – start przy gabinecie 203

21:00 Dni Bezpieczeństwa, Jagiellońska 89, Szczecin

06.12.2017

13:00 – 15:00 OBRADY W PANELACH

Komentowanie jest wyłączone