7.06.2018 (SZCZECIN) „STATKIEM DO JAPONII, SRI LANKI, INDII I SINGAPURU – NA ZAPROSZENIE PREMIERA JAPONII”

Wydarzenie „Statkiem do Japonii, Sri Lanki, Indii i Singapuru – na zaproszenie Premiera Japonii”, to spotkanie z inż. Jerzym Palczewskim, studentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz wolontariuszem rekomendowanym przez RODM, który zakwalifikował się do programu Ship for the World Youth Leaders Program 30

Podczas prelekcji w formie audiowizualnej zaprezentuje on ideę programu, jego historię, swoją podróż oraz opowie o doświadczeniach, poznanych miejscach i wizytach w instytucjach akademickich oraz rządowych w wymienionych krajach.

Po prelekcji Jerzy Palczewski zaprasza na sztukę parzenia i degustację herbat z Japonii, Indii, Sri Lanki oraz Republiki Południowej Afryki.

Sala Senatu, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

Aleja Piastów 19, 70-310 Szczecin, Polska
7 czerwca 2018 (czwartek), godz. 14

Komentowanie jest wyłączone