Biblioteka RODM

OBYWATELSKI WYMIAR POLITYKI ZAGRANICZNEJ. BIULETYN RODM W SZCZECINIE NR 1-2/2016 (RODM Szczecin 2016, publikacja dostępna w wersji drukowanej i jako PDF)

RODM Szczecin newsletter luty 2017, redakcja: Grzegorz Czarnecki (RODM Szczecin 2017, publikacja dostępna jako PDF)

PACYFIK I EURAZJA. O WOJNIE, Autor: Jacek Bartosiak (Jacek Bartosiak 2016)

MY REAKCJA. HISTORIA EMOCJI ANTYKOMUNISTÓW 1944-1956, Autor: Piotr Semka (ZYSK I S-KA 2015)

DZIEJE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NA POMORZU ZACHODNIM. TOM 1: 1945-1956 (IPN Szczecin 2016)

POZNAJ TRAKTAT Z LIZBONY (MSZ)

BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ (wydawnictwo MSZ)

POLSKA W AZJI I NA PACYFIKU 2016 (MSZ 2016)

EUROPA 1929-1930. ANTOLOGIA (MSZ 2012)

ORZEŁ I PÓŁKSIĘŻYC. 600 LAT POLSKIEJ PUBLICYSTYKI POŚWIĘCONEJ TURCJI (MSZ 2014)

AMBASADOR POLSKOŚCI. 1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI (wydanie MSZ)

NA SZLAKU DO INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (redakcja Andrzej Wontorski, publikacja w języku rosyjskim)

NOCNA REWOLTA. ANTYSOWIECKIE ZAMIESZKI W SZCZECINIE 10 GRUDNIA 1956 R. Autor: Paweł Skubisz

DE EUROPA. MYŚLI O STARYM KONTYNENCIE (wydawnictwo MSZ)

ORZEŁ I PÓŁKIĘŻYC
600 Lat polskiej publicystyki poświęconej Turcji

TYMCZASEM
Autor: Janusz Truściński

POZNAJ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Książka dla dzieci

ORGANIZACJA TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Autor: Robert Kupiecki

O JEDNOŚCI EUROPY
Antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej
Biblioteka Jedności Europejskiej

L´AVENIR ECONOMIQUE, SOCIAL ET POLITIQUE EN EUROPE
Autor: Teodor Korwin-Szymanowski

1050 YEARS A GUIDE TO THE HISTORY OF POLAND 966 - 2016

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II. MISJA POLONII I EMIGRACJI (wydanie MSZ)

Komentowanie jest wyłączone