EUROPEJSKIE BIURO DOBORU KADR (EPSO) ROZPOCZYNA TEGOROCZNĄ REKRUTACJĘ

Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO) rozpoczyna tegoroczną rekrutację kandydatów – absolwentów uczelni wyższych

Już 8 marca Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO) rozpocznie tegoroczną rekrutację kandydatów – absolwentów uczelni wyższych – na stanowiska merytoryczne (AD5). Są to stanowiska o ogólnych profilach zawodowych (np. prawo, administracja publiczna, zasoby ludzkie, ekonomia, finanse, audyt, statystyka). Aplikacje będzie można składać w terminach od 8 marca do 10 kwietnia 2018 r.

Komentowanie jest wyłączone