RODM Szczecin

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie to projekt zorganizowany i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Od 1 sierpnia 2016 r. szczeciński ośrodek prowadzony jest przez Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy, które wygrało konkurs ogłoszony przez Mnistra Spraw Zagranicznych RP ogłoszony w kwietniu 2016 r.

Działania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej to:

  1. wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi w regionie;
  2. poszerzenie dyskusji i wiedzy w środowiskach lokalnych o procesach i wydarzeniach międzynarodowych istotnych z punktu widzenia polskiej racji stanu;
  3. animowanie dyskusji o polskiej polityce europejskiej oraz jej różnych koncepcjach, także w ujęciu historycznym i kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii solidarności europejskiej oraz bezpieczeństwa wszystkich członków UE;
  4. opracowanie własnych oryginalnych koncepcji kształtowania porządku międzynarodowego, uwzględniającą specyfikę lokalną i regionalną;
  5. rozwój kontaktów oraz współpracy między polskimi i zagranicznymi ośrodkami opiniotwórczymi.

Informacje o  Stowarzyszeniu RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy http://stowarzyszenierkw.org/

Komentowanie jest wyłączone