Oferta dla szkół – tematy lekcji proponowane przez RODM

1. Wkład chrześcijańskiej Polski w dziedzictwo cywilizacji Zachodu – prof. dr hab. Piotr Briks
2. Zderzenie cywilizacji – problem migrantów z krajów Bliskiego Wschodu – prof. dr hab. Piotr Briks
3. Czym jest islam? – prof. dr hab. Piotr Briks
4. Stereotypy Polaków – antysemitów – prof. dr hab. Piotr Briks
5. Religia w kulturze i sztuce Europy – prof. dr hab. Piotr Briks
6. Wołyń – wczoraj i dziś – prof. dr hab. Piotr Briks
7. Demokracja w XXI wieku – mgr Mariusz Brzostek
8. Cechy polskiej demokracji współczesnej – mgr Mariusz Brzostek
9. Rola Polski i Grupy Wyszehradzkiej w ujęciu geopolitycznym – mgr Mariusz Brzostek
10. Polska i jej sąsiedzi – mgr Mariusz Brzostek, dr Marek Chabior
11. Być obywatelem Polski – mgr Mariusz Brzostek, dr Marek Chabior
12. Znaczenie dostępu do informacji sektora publicznego dla rozwoju innowacyjności w państwie oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego – dr Marek Chabior
13. Polska po szczycie NATO w Warszawie. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa RP – dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. Uniwersytet Szczeciński
14. Wojna informacyjna jako zagrożenie i wyzwanie dla bezpieczeństwa RP – dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. Uniwersytet Szczeciński
15. Pierwsza w Europie – Konstytucja 3 maja a historia europejskiej demokracji – dr Wojciech Łopuch
16. Jak wygraliśmy II wojnę światową – złamanie kodu Enigmy – dr Wojciech Łopuch
17. Czerwone maki na Monte Casino – chwała polskiego oręża – dr Wojciech Łopuch
18. Narvik, Tobruk, Dunkierka – pamięć bohaterom – dr Wojciech Łopuch
19. Dziedzictwo Jagiellonów w kształtowaniu się Europy środkowo-wschodniej – dr Wojciech Łopuch
20. Via Carpatia – łączymy Europę – dr Wojciech Łopuch
21. Tadeusz Kościuszko bohaterem dwóch narodów – polskiego i amerykańskiego – dr Wojciech Łopuch
22. Od Brata Alberta Chmielowskiego do UNICEF – historia pięknej idei – dr Wojciech Łopuch
23. Józef Konrad Korzeniowski najwybitniejszy europejski marynista – dr Wojciech Łopuch
24. Rekonstrukcje starówki warszawskiej i gdańskiej jako wkład polskiej myśli konserwatorskiej w odbudowę miast europejskich po II wojnie światowej – dr Wojciech Łopuch
25. Polska racja stanu – innowacyjne kierunki budowy bezpieczeństwa narodowego RP poprzez Wojska Obrony Terytorialnej. Budowanie gwarancji bezpieczeństwa na płaszczyźnie regionalnej – mgr Sylwia Serwońska Uniwersytet Szczeciński
26. Rola Polski w kształtowaniu bezpieczeństwa w regionie – mgr Sylwia Serwońska Uniwersytet Szczeciński
27. „Smart power” Grupy Wyszehradzkiej – mgr Sylwia Serwońska Uniwersytet Szczeciński
28. Wojska Obrony Terytorialnej – umocnienie i dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa RP – mgr Sylwia Serwońska Uniwersytet Szczeciński
29. Zapobieganie konfliktom – siła polskiej dyplomacji w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego – mgr Sylwia Serwońska Uniwersytet Szczeciński
30. „Separatyzm” na Ukrainie zagrożeniem dla bezpieczeństwa w regionie – Polskie działania wspierające praworządność i demokrację na Ukrainie – mgr Sylwia Serwońska Uniwersytet Szczeciński
31. Ochrona praw podstawowych – bezpieczeństwo i prawa człowieka nadrzędnymi priorytetami polityki RP – mgr Sylwia Serwońska Uniwersytet Szczeciński
32. Charakterystyka współpracy Grupy Wyszehradzkiej – założenia polityki obronnej, w tym strategii bezpieczeństwa – mgr Sylwia Serwońska Uniwersytet Szczeciński
33. Polska polityka w wymiarze subregionalnym – mgr Sylwia Serwońska Uniwersytet Szczeciński
34. Udział Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju – mgr Sylwia Serwońska Uniwersytet Szczeciński
35. Współczesne konflikty – zarys problemu – mgr Sylwia Serwońska Uniwersytet Szczeciński
36. Czy współczesna polityka jest rewersem historii? (na temat roli historii we współczesnych sporach politycznych) – dr hab. Tomasz Sikorski
37. II Rzeczypospolita: państwo rozbudzonych nadziei, czy zmarnowanych szans? – dr hab. Tomasz Sikorski, prof. Uniwersytet Szczeciński.
38. Polscy konserwatyści: politycy, czy ideowe lobby? – dr hab. Tomasz Sikorski, prof. Uniwersytet Szczeciński.
39. Józef Piłsudski i Roman Dmowski: dwie wizje państwa i polityki – dr hab. Tomasz Sikorski, prof. Uniwersytet Szczeciński.
40. Polska między Niemcami a Rosją – fatum, czy geopolityczna szansa? – dr hab. Tomasz Sikorski, prof. Uniwersytet Szczeciński.
41. Film – rzetelne źródło historyczne, czy historia wymyślona? – dr hab. Tomasz Sikorski, prof. Uniwersytet Szczeciński.
42. Bić się czy nie bić? Dylematy Polaków w XIX wieku – dr hab. Tomasz Sikorski, prof. Uniwersytet Szczeciński.
43. Jedność w różnorodności. Opozycja demokratyczna w PRL (1976 – 1989) – dr hab. Tomasz Sikorski, prof. Uniwersytet Szczeciński.
44. Patriotyzm nie jedno ma imię. Polskie patriotyzmy (XIX – XXI wiek) – dr hab. Tomasz Sikorski, prof. Uniwersytet Szczeciński.
45. Polski nacjonalizm (XIX – XX w.) – doktryna, czy szkoła politycznego myślenia? – dr hab. Tomasz Sikorski, prof. Uniwersytet Szczeciński.
46. Narodziny nowoczesnych ruchów politycznych na ziemiach polskich w II poł. XIX wieku – dr hab. Tomasz Sikorski, prof. Uniwersytet Szczeciński.
47. Polska jako prekursor przemian demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej – dr Michał Siedziako, Oddział IPN w Szczecinie
48. Transformacja systemowa w Polsce na tle innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej – dr Michał Siedziako, Oddział IPN w Szczecinie
49. Od narodzin NSZZ „Solidarność” do wyborów czerwcowych w 1989 r. – dr Michał Siedziako, Oddział IPN w Szczecinie
50. Na straży polskich tradycji i wartości. Kościół katolicki w PRL – dr Michał Siedziako, Oddział IPN w Szczecinie
51. Wybory do Sejmu PRL jako przejaw sowietyzacji Polski po II wojnie światowej – dr Michał Siedziako, Oddział IPN w Szczecinie
52. Młodzi szczecinianie przeciw komunizmowi – młodzieżowe organizacje antykomunistyczne w Szczecinie w latach 80. XX wieku – dr Michał Siedziako, Oddział IPN w Szczecinie
53. Sierpień ’80 w Szczecinie – perspektywa szeregowych uczestników wolnościowego zrywu – dr Michał Siedziako, Oddział IPN w Szczecinie
54. Polacy w walce o wolność – opozycja antykomunistyczna w PRL – dr Michał Siedziako, Oddział IPN w Szczecinie
55. Głosowania w cieniu represji – tzw. referendum ludowe 1946 r. i wybory do Sejmu Ustawodawczego w Polsce w 1947 r. – dr Michał Siedziako, Oddział IPN w Szczecinie
56. Wybory czerwcowe 1989 r. w Polsce – reglamentowana demokracja? – dr Michał Siedziako, Oddział IPN w Szczecinie
57. Kościół katolicki w PRL – między represjami a służbą społeczeństwu – dr Michał Siedziako, Oddział IPN w Szczecinie
58. Wybory do Sejmu PRL – udawana demokracja? – dr Michał Siedziako, Oddział IPN w Szczecinie
59. Bez wyboru. Wybory do Sejmu PRL – dr Michał Siedziako, Oddział IPN w Szczecinie
60. Codzienność szczecińskiego Sierpnia ’80 – dr Michał Siedziako, Oddział IPN w Szczecinie
61. Demokracja na sowiecką modłę: manipulacje i fałszerstwa wyborcze w PRL – dr Michał Siedziako, Oddział IPN w Szczecinie
62. Wybory do Sejmu PRL X kadencji i Senatu RP I kadencji – czy 4 czerwca 1989 r. skończył się w Polsce komunizm? – dr Michał Siedziako, Oddział IPN w Szczecinie

Komentowanie jest wyłączone